SÍŇ SLÁVY

 

Síň slávy Mistrovství České republiky ve stromolezení je místo, kde chceme od roku 2021 každoročně vzdát hold vybraným osobnostem, které se významným způsobem zapsaly do historie závodů. Patří jim náš obdiv a naše velké díky!

Osobnosti roku 2021

 

Otcové zakladatelé stromolezeckých závodů. V roce 2000 přeložili mezinárodní pravidla mistrovství ve stromolezení. 23. 6. 2000 uspořádali pod záštitou SPoD SZKT v areálu Švehlova statku workshop na téma „Principy závodů ve stromolezení“. Zde si mohli účastníci poprvé vyzkoušet jednotlivé disciplíny stromolezeckých závodů.

V roce 2001 byli zakládajícími členy organizačního týmu 1. MČR ve stromolezení, kterou od té doby až dodnes pořádá český Chapter SPoD-ISA.

2001 – 2005 tvořili tandem při organizaci stromolezeckých závodů. Pavel Wágner jako předseda a moderátor a Marek Žďárský jako hlavní rozhodčí MČR ve stromolezení.

Pavel Wágner

Marek Žďárský

Osobnost roku 2022

 

Narozen v roce 1961.

I díky rodičům silný kladný vztah k přírodě.

Hrdinou a vzorem byl Tarzan – syn divočiny – život v korunách stromů byl můj sen.

Kam paměť sahá – silná potřeba pohybu a sportu.

Naopak učení bylo neoblíbenou disciplínou.

Po vyhození z vysoké školy práce montéra (naprosto nezábavná), a dva roky vojny.

 

……a tady to začalo.

 

Dozvěděl jsem se, že Pán Ježíš Kristus žije – že po smrti na kříži byl vzkříšen. A nejenom to, ale že On je smyslem života každého člověka – kdo má Krista tak žije, kdo nemá Krista, byť je živý, je mrtev. Tak jsem Ho pozval do svého života a dožadoval se od Něho důkazů, že je živý a že je jediným smyslem lidského života. Po dvou letech přijímání těchto důkazů jsem, přemožen Jeho láskou, přijal odpuštění hříchů, vrátil se zpět do vztahu s Bohem, pro který jsem byl stvořen, odevzdal Kristu celý svůj život, a začal chodit mezi křesťany. Jeden ze spoluvěřících (občas jsme spolu lezli v pískovcích), mi nadšeně vyprávěl o jeho nové práci – ošetřování stromů. Nabídl mi abych se přidal. Já neváhal a stal se členem nově vznikající skupiny ošetřující stromy pod vedením Dr. Gregorové.

Po pádu totality jsem se pustil do podnikání (nejprve jako součást Asakon s.r.o., a následně jako živnostník). Stromolezení se stalo mým nejoblíbenějším sportem, koníčkem a milovanou prací. Byl jsem v první skupině, která obdržela certifikát ETW, a s nadšením se účastnil stromolezeckých závodů (už nultého kola ve Švehlově statku). Vynechal jsem pouze druhé závody kvůli úrazu páteře po pádu ze stromu, a ještě několik klání po padesátém roce života (chtěl jsem si dát pauzu a pokračovat od šedesáti let – ale nevydržel jsem to). Čtyřikrát se mi poštěstilo závodit na mistrovství Evropy (o první v Norsku jsem přišel kvůli pádu ze stromu). Stromolezení a péči o stromy miluji stále. Přijímám to jako jeden z mnoha darů, kterými Bůh bohatě naplňuje můj život. Ale naprosto největším darem je časný i věčný život s Pánem Ježíšem Kristem. Bez Něho by i stromolezení bylo prázdné.

Karel David Peřina